+421944 265 338

info@onlineparfem.cz

BLOG


              Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

                                                              Článek I. 

                                                      Vymezení  pojmů             

 

 

Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Garo & Co., s.r.o. se sídlem Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia.

 Prodávajícím je Garo & Co., s.r.o. se sídlem Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia.

 Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.onlineparfem.cz je Garo & Co., s.r.o. se sídlem Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia.

 Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.  

 Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato ne nulová).    

Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.   

 Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.  

 Prohlašujeme, že všechno námi nabízené zboží je 100% originál.

 Kupující provedením závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

                                                    Článek II.

                                                       Cena

Všechny uváděné ceny u zboží a za služby jsou konečné včetně 20% DPH.

Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.    

                                               Článek III.

                                                        Objednávka

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

 Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generovaný a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 4. tohoto článku.

Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.

Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat, o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.

Obrázky produktů jsou pouze ilustrační!

                                      

                                                   Článek IV.

                                                      Platební podmínky

 Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

 platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

 platba v hotovosti při osobním převzetí v Zasilkovny.cz

Platba kartou - po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu PayU, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Podporujeme bezpečné platby.

Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

slevu z ceny za registraci do e-shopu,

slevu za opakovaný nákup,

slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

 

  1. Poskytovanéslevy nenímožné kumulovat.

 

                                                                Článek V.

                                             Dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.

Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

        .   společnosti PPL

          .   České pošty

          .   prostřednictvím služby Zásilkovny

 

                                                                 Článek VI.

                                  Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

PPL kurýr, přičemž dodání je do 2 pracovních dnů od expedice. :

              o  Dopravní za zásilky službou PPL  je 110,- Kč

                 o  platba na dobírku a kartou předem

Česká pošta,             

                 o  Dopravní za zásilky službou ČP je 99,- Kč

                 o  platba na dobírku a kartou předem

 

Zásilkovna - Odběrná místa jsou provozovány společností

      Zásilkovna, s. r. o. Nejde o prodejny ani pobočky onlineparfem.cz.

      Zboží není možné na místě vybrat ani vyzkoušet. Odběrná místa 3

      slouží pouze k převzetí předem objednaného zboží.

                       o  Dopravní za zásilky službou Zásilkova.cz:   90,- Kč

                       o  platba v hotovosti nebo kartou na místě

Výše uvedené poplatky platí pro dopravu na území ČR.

Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

 Prodávající může zaslat zboží, který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

Expediční doba - Expediční doba od 1 do 5 pracovních dnů. V případě, že nějaké zboží nebude skladem, budeme Vás co nejdříve kontaktovat. Expediční doba znamená, že zboží opustí náš sklad v uvedeném termínu. Výsledná doba dodání je pak závislá na způsobu dopravy (Zásilkovna, PPL,ČP).

                                                     Článek VII.

                                        Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

     Článek VIII.

                                      Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez stornopoplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.    

                                                    Článek IX.

        Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele    

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.   

Vrácené zboží však musí být neporušený, řádně zabalený v původním originálním obalu s neporušenou ochrannou fólií, a nepoužitý.  

Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.

Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z.jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014.Z.z.

Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

   Článek X.

                             Práva a povinnosti smluvních stran

Za strany se pokládá prodávající a kupující.

Kupující je povinen:

převzít objednané zboží, (prodávající má právo na náhradu škody)

zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,

překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

  1. Prodávající je povinen:
  2. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v

                              dohodnuté ceně,

  1. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny                                                                                                                                                                     dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.
  2. ELEKTRONICKÁFAKTURA-Doklad o zaplacení objednávky je pro zákazníka vystaven formou elektronické faktury. Tuto si může kdykoli stáhnout z přílohy e-mailu. Elektronickou fakturu je možné si také vyžádat prostřednictvím e-mailové adresy info@onlineparfem.cz
  3. odesílatel je povinen Zásilku zabalit do pevného a vhodného obalu a zároveň vnitřek Zásilky dostatečně vyztužit a vyplnit, a to v takové míře, aby nedošlo k jejímu poškození při kumulované přepravě, skladování a manipulaci s ní. Vnitřní výplň by měla zásilku zafixovat a ochránit před nárazem (bublinková výplň, vzduchové polštáře, polystyren...).

                                                              Článek XI.

                                                   Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,  

právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou zastaralé,

právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,

právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

 právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,

 právo na přenositelnost osobních údajů,

právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům.

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

 Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

 Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

 Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

                                         Článek XII.

                      Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval, resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 

  Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 nedílná součást Všeobecných obchodních podmínek

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a který je vlastnictvím spotřebitele.

Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.  

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.     

Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na: 

- pokud vznikly v souvislosti s běžným opotřebením,    

- jestliže byly na zboží provedeny zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti prodávajícího, resp. v rozporu s jeho pokyny,

 - pokud bylo zboží použit v rozporu s jeho návodem nebo pro účely, kterým nevyhovuje svými technickými parametry nebo na které není určen nebo zanedbáním péče o zboží

- jestliže byly způsobeny provozováním v nevhodném prostředí a poškozením nevhodnou obsluhou    

- jestliže byly způsobeny provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.

- pokud došlo k poškození zboží nesprávnou manipulací, neodborným nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením nebo nesprávným skladováním u kupujícího,

 - pokud k vadám došlo neodborným elektrickým zásahem, přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje

- pokud k vadám došlo v důsledku jiných okolnosti mimo kontrolu prodávajícího (zejména případy "vyšší moci", působení koroze, agresivní vody, nesprávného ošetřování a jiné).

- závady vzniklé neštandardným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním                                 

                 o  k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným         kupujícím,

                 o  nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

                 o  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,

                 o  zanedbáním péče a údržby o zboží,

                 o  poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

                 o  používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.    

Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, pokud takové označení zboží podléhá.

Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamaci je vhodné zaslat písemně (elektronickou poštou) nebo osobně.

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o   uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 

jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,  

kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,

prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,

jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,

jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.   

 

Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, nakolik se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.

Postup při reklamaci:

 informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

obratem Vám poskytneme informace o způsobu bezplatného vrácení zboží společností Zásilkovna

do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o zakoupení reklamovaného zboží v našem obchodě / faktura /.

Upozorňujeme Vás, že pokud se rozhodnete balík zaslat standardní poštou, cena poštovného nebude proplacena.

V případě oprávněné reklamace poštovné při zaslání zboží zpět zákazníkovi hradí firma.

Odesílatel je povinen Zásilku zabalit do pevného a vhodného obalu a zároveň vnitřek Zásilky dostatečně vyztužit a vyplnit, a to v takové míře, aby nedošlo k jejímu poškození při kumulované přepravě, skladování
a manipulací s ní. Vnitřní výplň by měla zásilku zafixovat a ochránit před nárazem (bublinková výplň, vzduchové polštáře, polystyren...).

! Upozornění: Vrácené zboží nesmí být použit, poškozený nebo jinak znehodnocené. Zboží prosím zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku neakceptujeme. Pokud bude zboží poškozené či použitý, může vám být vrácení peněz zamítnuty. Pokud byl již zboží rozbalený a používaný, nelze jej na základě hygienických důvodů vrátit. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží, případně může vám být vrácení peněz zamítnuty.

      Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky, jakož i reklamační podmínky.

Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (https: //www.economy. gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z.

V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. února 2020.

 

                           POKUD ZBOŽÍ NENÍ SKLADEM

 V případě pokud jste objednávku po vytvoření uhradili bankovním převodem a zboží nemáme skladem, peníze Vám budou do 10 prac. dnů odeslány zpět na účet, ze kterého jsme platbu přijali.

                                   VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ

Zboží zůstává až do zaplacení zásilky vlastnictvím společnosti

Garo & Co., s.r.o. 

Adresa: se sídlem Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia.      

IČO: 47934841

IČ-: SK2024159324

tel: +421 944 265 338

info@onlineparfem.cz


Nabijte se explozí jarních vůní !!!
Nabijte se explozí jarních vůní !!!

07.05.2018 10:35:33

Jaro, si srdečně vítána! Milé dámy, je nejvyšší čas vytáhnout ze šatníku květinové vzory, dí...

Prečítajte si viac
Dolce & Gabbana - značka, kterou musíte vyzkoušet!
Dolce & Gabbana - značka, kterou musíte vyzkoušet!

13.04.2018 12:41:21

    Čím by byl svět bez ikonické italské značky Dolce & Gabbana?Možná by to bylo smutné místo...

Prečítajte si viac
Keira Knightley jako nezkrotná svůdnice reklamní kampaně Chanel
Keira Knightley jako nezkrotná svůdnice reklamní kampaně Chanel

15.03.2018 19:31:30

Už je to téměř 7 let, odkdy byla britská herečka Keira Knightley vybrána pro ztělesnění par...

Prečítajte si viac

Přihlaste se k odběru novinek